Privacyverklaring (NL)

Deze verklaring valt onder de General Data Protection regulation – GDPR gegevensbescherming. 

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer u beroep op ons doet en ons uw gegevens overmaakt, deelt u ons immers persoonsgegevens mee. 

U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. In deze privacy verklaring leest u hoe we dit doen. 

Wij, ALIGNED BV – BE0771727446 ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0771.727.446 (hierna “wij en “ons/onze”), verzamelen uw persoonsgegevens via de website https://threehorseshealing.be (hierna “de website”) en via andere kanalen zoals hieronder beschreven. 

Door gebruik te maken van onze diensten en onze website stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens verwerken zoals beschreven in de Privacyverklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

De laatste wijziging gebeurde op 07 januari 2022.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Een persoonsgegeven is iedere informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Deze kan direct of indirect worden geïdentificeerd aan de hand van gegevens. Het kan gaan om de naam van deze persoon, een geboortedatum, een foto, een telefoonnummer, een code, een wachtwoord, een polisnummer, een link met een bedrijf of andere personen, een emailadres, verblijfsgegevens, origine, IP adres, zakelijk emailadres…

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT, MET WELK DOEL EN VOOR WELKE TIJD?

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen, dienen we uw persoonsgegevens administratief en boekhoudkundig te verwerken. Wanneer u het contactformulier invult, een dienst aanvraagt of wil deelnemen aan een activiteit die wij organiseren zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. 

Het betreft volgende gegevens:

 • Naam, voornaam, adres
 • Contactgegevens: emailadres, telefoon/gsm-nummer
 • Btw-nummer en bedrijfsnaam – indien toepasselijk
 • Verder verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen:
  • Informatie betreffende de gezondheid van de klant of van het paard of paarden van de klant in het kader van het inschatten van onze werkmogelijkheden of doorverwijzing
  • Gegevens met betrekking tot de verblijfplaats van het paard van de klant alwaar we diensten zullen leveren. Dit tevens in het kader van het inschatten van onze mogelijkheden om onze diensten naar behoren uit te voeren.
  • Gegevens met betrekking tot eventuele andere hulp- en dienstverleners die ook diensten leveren bij desbetreffende u in het kader van een goede organisatie en/of afstemming van de dienstverlening.

U kan onze website bezoeken zonder bovenstaande persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies, bijvoorbeeld om de taal waarin u de website bekijkt te registreren. Hier wordt nader op ingegaan in deze Privacyverklaring onder “Verstrekking van Persoonsgegevens aan derden – verwerkers.”

Wij verwerken enkel gegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige.

Wat is het doel van de verwerking van de gegevens?

Deze gegevens worden gebruikt om de dienstverleningsovereenkomst en alle verplichtingen (wettelijk en contractueel) die hieraan gebonden zijn, uit te voeren:

 • Contact kunnen opnemen en verzorgen van de communicatie via het contactformulier op onze website.
 • Opmaak van facturen wanneer u een dienst, product of deelname aan een activiteit aankoopt bij ons.
 • Communicatie van onze activiteiten, producten en diensten via onze nieuwsbrief naar je emailadres waar u zelf op intekent (opt-in) en/of die u krijgt nadat u een dienst of deelname aan een activiteit hebt aangekocht bij ons.
 • Het opvolgen en evalueren van het werk wanneer we een dienst leveren
 • Uw IP adres en cookie ID worden gelogd om misbruik van onze ICT-systemen op te kunnen sporen en zodoende te voorkomen, het zal echter niet gebruikt worden om uw identiteit te achterhalen, tenzij er sprake is van vervolgbare criminele feiten, waarin we dan met de autoriteiten zullen samenwerken. Deze gegevens worden verder geanonimiseerd gebruikt om de werking van onze website te verbeteren. Om dat te doen, delen we deze data geanonimiseerd met Google. 

Door ons uw gegevens te verstrekken geeft u ons de toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

Bij opstart van dienstverlening of samenwerking deelt u ons deze gegevens mee zodat de wetgeving en de contractuele verplichtingen correct kunnen toegepast worden. Indien u niet akkoord gaat met het meedelen en/of verwerken van voornoemde gegevens, kan het zijn dat de dienstverleningsovereenkomst of samenwerking niet kan ingaan of verdergezet worden aangezien de wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen niet uitgevoerd kunnen worden.

Dit is echter niet van toepassing voor eventueel geproduceerd beeldmateriaal: voor de verwerking hiervan, moet u als klant schriftelijk toestemming geven. Het staat u vrij deze toestemming te geven, te weigeren of naderhand in te trekken.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit houdt in dat persoonsgegevens van klanten tot maximaal 7 jaar na het laatste gebruik worden bijgehouden.

Wanneer u zich uitschrijft op de nieuwsbrief ontvangt u geen e-mails meer van ons en wordt u verwijderd uit de nieuwsbrieflijst op onze website. 

Wij houden eveneens periodieke back-ups bij van onze ICT-infrastructuur om ons te beschermen tegen calamiteiten. Deze back-ups omvatten alle data die op dat moment in ons systeem zit. Het is momenteel om technische redenen niet mogelijk om individuele stukjes data (bijvoorbeeld een e-mailadres) te wissen in deze back-ups. Deze back-ups worden evenwel uitsluiten gebruikt om de functionaliteit van de ICT te herstellen bij ernstige calamiteiten (fysieke schade aan de infrastructuur, verlies van gegevens door systeemfalen, menselijke fout of opzettelijk toegebrachte schade door derden zoals hacking). Deze back-ups worden niet langer dan 1 jaar bewaard. Indien u in een hoogst uitzonderlijke situatie data (zoals een e-mailadres) wist uit ons systeem vlak voor we een back-up noodgedwongen moeten terugzetten kan het gebeuren dat we daarmee uw verwijder-actie teniet doen. In zulke hoogst uitzonderlijke situatie zullen we manueel samen met u verzekeren dat alles wat u wilde wissen effectief gewist raakt.

Uw IP adres wordt bewaard gedurende 26 maanden in geanonimiseerde vorm zodat we uw identiteit daarmee niet kunnen achterhalen.

UW RECHTEN ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

Welke zijn uw rechten wanneer we uw persoonsgegevens verwerken?

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, beschikt desbetreffende persoon over de volgende rechten:

 • Het recht op toegang tot de persoonsgegevens die worden verwerkt. U kan een kopie opvragen van degegevens die wij van u verwerken.
 • Schriftelijk de verbetering of aanvulling eisen van foutieve gegevens die zouden verwerkt zijn.
 • Schriftelijk het wissen van de persoonsgegevens vragen die op hem betrekking hebben. Aanmerking hierbij is wel dat dit enkel kan gebeuren indien desbetreffend dossier volledig financieel is afgerond en het geen gegevens bevatten die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.
 • Schriftelijk terugkomen op een gegeven toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens (al dan niet verband houdend met een bijzondere situatie). Echter zoals reeds voorgaand werd benoemd, kan dergelijke intrekking van toestemming evenwel gevolgen hebben voor de invoering of verderzetting van de dienstverleningsovereenkomst – tenzij het toestemming betreft rond het gebruik van beeldmateriaal of direct marketing.
 • Eisen dat er een rechtstreekse overdracht plaatsvindt tussen ons en een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe kan u deze rechten uitoefenen?

U kan steeds onze Privacy Verantwoordelijke (Data Privacy Officer) aanspreken indien u uw rechten wil uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.  Dit kan via een email naar info@helenasidiropoulos.com ter attentie van Helena Sidiropoulos, beheerder van threehorseshealing.be

Indien u een inbreuk ervaart op uw privacy kan u ook informatie inwinnen en een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN – VERWERKERS

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, ruilen, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij wel aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud via verschillende Cloud Service Providers voor onder andere facturatie-, analytics-, e-mail distributie- en bestandsopslagdiensten. Sommige van deze providers hosten hun diensten buiten de EU. 
 • Het inrichten en onderhouden het geheel of gedeelte van onze IT-infrastructuur (o.a. servers, …);
 • Indien u gekozen hebt om onze nieuwsbrief te ontvangen kan deze website u e-mails verzenden via een externe mailingprovider (MailPoet). Deze service analyseert of onze e-mails geopend worden en traceert de clicks op onze e-mails. Hierdoor kunnen wij onze communicatie optimaliseren. 
 • Indien u een betaling overmaakt via onze website om gebruik te maken van onze diensten verloopt dit via de externe betalingsverwerker Paypal. U kan via deze link raadplegen welke gegevens zij opvragen: Paypal
 • U hebt ook de mogelijkheid om rechtstreeks met een overschrijving via uw bank te betalen. 

Cookies

We maken op deze website gebruik van cookies. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij een volgend bezoek kan deze opgeslagen informatie opgehaald worden en naar onze servers teruggestuurd. 

Deze cookies zorgen ervoor dat je toegang tot de website makkelijker en sneller verloopt. Door een ‘permanente cookie’ herkennen wij je wanneer je onze website opnieuw bezoekt. De instellingen en voorkeuren die je hebt gekozen worden onthouden. Hierdoor hoef je niet telkens opnieuw je voorkeuren in te geven. Deze cookies kan je verwijderen via de instellingen van je browser. 

‘Sessie cookies’ geven ons inzicht in het surfgedrag van onze bezoekers. Ze geven weer welke onderdelen van onze website je hebt bekeken tijdens een enkel bezoek. Hierdoor kunnen wij onze website optimaliseren. Deze cookies worden automatisch verwijderd op jouw computer zodra je je webbrowser afsluit.

Cookies helpen ons ook om fraude te bestrijden en indien nodig aanpassingen te maken die onze website en jouw persoonsgegevens beter kunnen beschermen. 

De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij u de instructies van uw internetbrowser te consulteren.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt “cookies” om te helpen bij het analyseren van de website en hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die deze cookie genereert, met informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en daar door Google opgeslagen. Google houdt via deze informatie bij hoe u de website gebruikt, stelt rapporten op over de website-activiteit voor website-exploitanten en biedt andere diensten aan met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Het gebruikt van cookies kan u weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij informeren u hierbij dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Meer informatie vind u via het cookie statement van Google. Te raadplegen via onderstaande link:

https://policies.google.com/technologies/cookies

Social media

Op onze website kan u buttons aantreffen van sociale netwerken, zoals Facebook, Instagram… Deze buttons maken het mogelijk om vlot informatie te delen die op onze website staat. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media buttons kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat er aan u gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden. Lees de privacyverklaring van Facebook en andere sociale netwerksites om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen, die zij via deze cookies verwerken. 

Privacyverklaringen per sociaal netwerk:

Facebook : https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google+: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Instagram : https://help.instagram.com/155833707900388

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

Reddit: https://www.reddit.com/wiki/privacypolicy

Twitter: https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/update-privacy-policy

Vimeo: https://vimeo.com/privacy

You tube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Facebook en hun servers zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Ze zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel en dienen zich te houden aan de Privacy Shield principes. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Links

Op onze website kan je links naar externe websites aantreffen. Indien je op een link klikt verlaat je onze website en is ons privacy beleid niet langer van toepassing.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij  verbinden ons ertoe adequate maatregelen te nemen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en ongeoorloofde toegang. 

Zo krijgen enkel bevoegde personen toegang tot uw gegevens, o.a. door encryptie via SSL technologie. Een SSL-certificaat duidt op een beveiligde verbinding en is te herkennen aan de letter ‘S’ in de https van de URL.  Hierdoor is het veilig voor u om onze website te bezoeken en informatie met ons te delen. Bovendien nemen wij ook extra maatregelen die de toegang voor onbevoegden tot onze systemen beperkt door onder andere Multifactor Authentication toe te passen waar mogelijk. 

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen en systemen zodat zij steeds up-to-date zijn en voorzien van alle patches en beveilingsupdates.  

Meldplicht datalekken

Wij zijn op de hoogte van de meldplicht datalekken. Worden er persoonsgegevens gemist of verloren? Dan melden we dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een ernstige datalek of gevaar voor de personen erachter, zullen wij ook de betreffende personen rechtstreeks informeren.

Tot en met 07/01/2022 zijn er geen datalekken op onze website https://threehorseshealing.be

Privacy Statement ENG

Translation is coming. For now please use Google Translate

Go top