Do you want to feel more love for who you are, your body, your life, your feelings?

Do you want to experience more harmony, understanding and clarity in your relationship?

Do you want to awaken the natural, beautiful and powerful god / goddess that resides within you?

My horses and I guide you along your way

When we heal together with my horses we plunge into the issue as far and deep as we can, to transform and heal the layers that are ready to be healed. Sometimes through regression, sometimes by shifting perspectives, by opening blocks, by exploring possibilities, by laughing and by giving space to our tears… and always with love.

Reconnect with your Natural loving Self

The healing power of healing with horses in nature

Horses have a way of opening our heart space in a very soft and sometimes confronting manner. They do this in a non judgemental, natural and loving way. When they connect with us humans they envelope us in their herd harmonising energy field. When I work with them, together, along with you, we open the blocks and stagnant energy in your energy field (composed of thoughts/beliefs, emotions, body sensations…) and healing energy is able to enter more easily, strongly and flow. Nature and her energy has a soothing effect on the auric field and helps us to slow down and open up to messages and energy of the other realms.

Healing session with Horses – individual

“Ik kon mijn vader heel moeilijk loslaten na zijn dood, wat best bizar was, omdat, wij bij leven helemaal niet zo close (meer) waren. De laatste jaren van zijn aardse leven waren heel moeilijk en destructief geweest. De liefde die ik al die jaren had gemist, kon ik weer voelen na zijn dood. Ik had mijn vaders ziel als een warm en zacht sjaaltje om me heen gedrapeerd. Dit voelde heel veilig en liefdevol, maar ook zwaar. Ik was altijd al het zorgende kind geweest dat haar vader op haar schouders droeg en ik had niet zo door dat ik dit bleef doen na zijn dood. Helena en haar paarden hebben mij enorm geholpen om deze dynamiek los te laten. Het moment dat mijn vader werd uitgenodigd om over te gaan was heel emotioneel: het voelde alsof hij weken na zijn dood opnieuw stierf, en dat hij echt opsteeg. Mijn eigen energie is hierdoor sindsdien veel lichter, maar ik kan nog steeds contact maken met hem en hij ook met mij. Dankzij Helena hebben we een nieuw evenwicht gevonden.”

Undisclosed

Relationship Healing with Horses – couple

“Mijn man en ik zijn samen naar Helena en haar prachtige paarden gegaan om samen uit een beslissing te komen en ons te bevrijden van energieën die niet van ons zijn, op zoek naar de waarheid. De paarden reageerden onmiddellijk op mijn man en voelden volgens mij zijn moedige en mooie inborst. Samen met Helena hebben we gepraat met zieltjes die bij ons twee horen en heb ik mijn liefde en energie doorgegeven aan mijn man. De waarheid bleek mooi en krachtig te zijn, een evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke verpakt in een bundel van liefde. Een draak en een vrouw samen met elkaar. Het was voor ons de eerste keer dat we dit samen hebben gedaan en het was wonderlijk, een bevestiging van onze liefde. Het heeft veel los gemaakt, laten zien en verduidelijkt. Het was nodig, het heeft mijn man laten zien wat er in zijn mooie hart schuilt, het heeft mij laten zien dat het ok was, het was Max ✨❤️”

Undisclosed

Healing with Horses session

Heel straf hoe Helena te werk gaat… There’s no way around the truth. Haar drum brengt je naar een dieper deel van jezelf en haar begeleiding zorgt ervoor dat je niet als een eenzame ziel het donkere deel exploreert. Integendeel, Helena zorgt voor je, is er voor je, als een ‘extended’ deel van jezelf. Ze zet je aan het werk en dat is net wat mij de tools gaf die ik nodig had. De koude wind, schemerdonker, de paarden en de bevestiging van mijn pad voelden heel natuurlijk en tegelijkertijd heel magisch… And the journey continues 💗

Abigail Gijbels

Healing Journey with Horses

De sessies bij Helena zijn van een diepe kracht die ik nooit eerder heb ervaren. Het is letterlijk een andere wereld die je betreedt, nl. de wereld van het onzichtbare en ze begeleidt je hierin zodat je met alle kracht dit pad kan bewandelen. Actieve Inzichten wisselen zich af met diepe meditaties begeleid door haar drums en de paarden als gids. Elke keer voel ik me thuiskomen, meer in balans en losgemaakt van het oude. Het is meer dan een sessie, dit is een transcendente reis naar je hogere zelf omringt door haar paarden in de natuur.

Catherine Specht

Healing with Horses session for Tahnee

Een spiegel, ontwapenend, zacht en hard tegelijk.
Wat een ervaring, pure eerlijkheid, blind vertrouwen en vergeving mogen voelen.
Helena en haar paarden maken zo’n mooie dingen bij je los. Je ziet, voelt en omarmt jezelf dankzij deze magische wezens…

Dankbaarheid dankbaarheid nogmaals dankbaarheid

Tahnee Van Steenbrugge

Healing with Horses for a small group

De healing bij Helena en haar paarden was voor mij de mooiste ervaring die ik al heb gehad op het gebied van healings. Ik voelde ik me heel veilig en welkom, vrij om open te praten, zonder beoordeeld te worden. Je voelt onmiddellijk de zachte energie die daar hangt.
De healing is een mooie manier om dichter tot jezelf te komen, wat ook is gebeurd bij mij. Ik ben verkrampt, zwaar en vol onverwerkte emoties toegekomen, maar ben naar huis gegaan in zachtheid en vol liefde voor mezelf en alles rondom mij. Als je terug verbinding zoekt met jezelf, is dit echt een aanrader! Prachtige ervaring ♥️

Sara Tamà

Healing with Horses session for Kim

Hartelijk dank voor de ‘beestige’ reis waarop je mij gisteren begeleidde, lieve Helena.
Krachtig wat jij doet, samen met je paarden – en zo mooi hoe ze vanzelf in een kring rond ons kwamen staan tijdens het meest intense deel van onze sessie.
Ik voel me weer helemaal in lijn met boven én beneden. Ik weet me omringd.
Ik arriveerde als een donderwolk – in de regen🌩⛈
en vertrok met een licht hart – terwijl de zon doorbrak. 🌤
🙏🐎

Kim Vandebergh

Founder of SEPIA

Healing with Horses session

Helena en haar Paarden zijn liefdevolle metgezellen op je reis naar de diepste kern van je zijn en het leven waarin we leven. Een reis die je helpt en inspireert om te groeien om gewoon te zijn wie je bent in dit leven ❤️

Undisclosed

Relationship Healing with Horses – Couple

Dag lieve Helena, ik wil je nog even nadrukkelijk bedanken voor de reis die we deze week met je mochten maken. We hebben er alletwee ontzettend veel aan gehad. Alles is zoveel helderder en lichter geworden. Ontzettend bedankt. Je hebt een erg bijzondere gave. Ik ben blij dat onze wegen elkaar kruisen. We gaan elkaar nog wel zien. ❤️❤️❤️

Undisclosed

Healing with Horses for a small group

Zo krachtig, zo mooi … nog nooit zoiets meegemaakt. Dankje ❤️

Stephanie

Healing with horses for Julie

De intentie in mijn coachingsessie was helderheid brengen. En er is op 1,5 uur – met Helena en haar 3 paarden – helderheid gebracht op elk vlak in mijn leven; zijnde gezondheid, relatie, werk en overtuigingen. Ook al leek het op het moment zelf wat chaotisch, die helderheid is er echt doorgekomen. Geen enkel punt dat ik heb aangekaart heeft Helena losgelaten. De intentie die we in begin hebben neergezet, dat heeft ze vastgehouden tot op het einde.

Julie Buschmann

Healing with Horses for Lotte

Wat een mooie reis heb ik mogen maken met Helena en haar prachtige paarden als gidsen. Samen zijn we op zoek gegaan naar mijn goddelijke kracht, die ik samen met haar al deels vond in mijn ‘ik wil’. Het was een reis die me heeft bewogen en een poort meer in mezelf heeft opengezet. Ik heb mijn eigen ik-kind gezien alsook mijn gekwetste zelf en plots gingen mijn ogen nog meer open hoe ik met mezelf omga. Het was een bijzondere, intense, prachtige ervaring met Helena die trouwens aanvoelde alsof ze mij al altijd terug bracht naar mijn werkelijke ik. Ik voel me enorm dankbaar, open en deels ook verlicht. Ik heb het gevoel dat ik aan het landen ben, en de paarden en Helena hebben me enorm veel richting gegeven naar de plek waar ik moet terechtkomen. Danku

Lieselotte Troch

HEALING WITH HORSES SESSIONS

  • Healing session with Horses – individual
  • Healing Power of Horses and Crystals – individual healing session with horses + crystal reading
  • Guided Healing Path – individual
  • Relationship Healing session – for 2 people in relationship with each other

Travel within in gentleness, to where you can safely shed your armor for protection and be vulnerable. The horses and I help you with this. Horses are beings of the heart, of heart connection and pure, unconditional love.

OUR WAY OF WORKING

I work with my herd according to a self-developed way of working that bridges the principles of Equitherapy, more specifically a Systemic approach (constellations), Soul Energy Work, Shamanic healing and the unique Medicine from each of my Horses.

Equitherapy provides insight into oneself with the help of horses. And through channeling your Soul energy my horses and I bring you back in connection with your Inner Being. We support you to allow yourself to let your Soul energy flow into your Energy Body and so release and heal. The healing by my horses and I is done primarily on an energetic level and does not require physical interaction with horses (but can happen).

The healing sounds of the drum beating and my voice chanting will take you deeper into your connection with Gaia and All that Is. The Spirit of Nature makes itself felt through the seasons; the rain, wind or snow; through the sun, moon and stars; through the horses and other animals that sometimes show themselves during a healing session, journey or retreat.

Our Healing practice is Spiritual, Energetic and Insightful.

Every session is unique and attuned to you and as shown to me by Gaia and my horses. The horses roam freely and choose to what extent they contribute to your healing. We follow the wisdom and path of the Medicine Horse.

The healing sessions with horses take place outside in a pasture.

Please contact a licensed psychiatrist, psychotherapist or other mental health expert in case of mental health problems.

Intentions for your healing

We intent to help you to open the door to your inner being and your connection with Gaia so you can express more of who you truly are in your world. We guide you to tap into your wisdom and natural talents, and heighten your awareness in yourself, your relationships and your life.

And we envelope you in a healing, loving energy to improve your energy flow so you have a chance to release wounds, blocks, trauma, life patterns and events that you have been carrying with you in this life and past ones.

Your specific healing session starts from your intention for healing: what you want for yourself. From there the session will unfold itself by what I am shown by my horses and Gaia.

Go top