Shamala, Amal al Sham en Lupe Moon

Het Helend Werk met Paarden

Paarden zijn als het ware poorten naar het bewustzijn van Gaia. Het energetisch hart van paarden is 5x zo krachtig als dat van ons, hun energetisch veld kan tot 9 meter groot zijn. Samen, als kudde, stemmen paarden zich af op elkaar en vormen zij samen een enorm groot helend veld waarin zij ons toelaten en meenemen. Vanzelf wordt jouw energetisch veld geharmoniseerd en open je je makkelijker, op een onbewust niveau, voor de harmonie, de levenskracht, de energie die leeft in de natuur, binnenin jou en jouw hoogste goed dient.

In onze healing sessies brengen wij dit op een hoger niveau omdat we gericht intunen en healen. We werken samen in de natuur, omdat de energie van de natuur ook bijdraagt aan de verzachting van jouw energetisch veld. De paarden lopen in vrijheid rond en kiezen zelf op welke manier zij bijdragen aan het helend werk dat we samen doen. Dit zorgt ervoor dat de boodschappen en de energie veel duidelijker is en ook veel krachtiger, omdat het vanuit vrije wil en met intentie gebeurt, samen.

Uit ervaring toont het juiste paard zich op het juiste moment om zijn of haar krachten met mij te bundelen om jou te helpen helen, terwijl de anderen op de achtergrond blijven. Soms werken ze als kudde samen en vormen ze een energetisch grid, en tillen ons zo op. Soms tonen ze heel duidelijke boodschappen, die waarschuwingen kunnen zijn of aanmoedigingen om een bepaald pad te volgen. Altijd voor jou en op het juiste moment.

In de loop der jaren zijn we met ons helende werk sterker naar het energetische helende aspect van ons werk gegroeid, wat voor mij aanvoelt als een nieuwe manier om met paarden samen te werken. Ik zie ons evolueren naar geheel nieuwe manieren van healen. Wanneer mensen bijvoorbeeld in connectie gaan met de kudde worden bepaalde etherische velden in de lichamen (emotioneel, fysiek, mentaal, spiritueel) van de persoon uitgelicht die ik zie via mijn helderziende en heldervoelende vermogens. De paarden sturen ook gericht energie in synergie met die van mijzelf om jou te healen. Het is een enorm boeiende materie, en wij blijven ons samen ontwikkelen in het helend werk dat wij samen aanbieden aan jou.

Medicijnpaarden

Zoals elk levend wezen heeft ieder paard zijn eigen talenten, eigenschappen, voorkeuren en manier van gidsen, bovendien heeft elk paard ook een unieke energie als ziel en levenservaring. De combinatie van al deze elementen vormt het unieke Medicijn van een paard. Paarden die als healers optreden zijn Medicijnpaarden. Hoewel alle paarden een uniek medicijn hebben, zijn niet alle paarden Medicijnpaarden.

Ik kwam op het idee om ze te vragen om zichzelf aan je voor te stellen door in te voelen op hun wezen en energie: 

Shamala

“Ik ben Shamala. Ik ben nieuwsgierig naar deze vraag en tevreden. Vanbinnen ben ik jong en speels. Ik ben oud en wijs en ik ga heel erg diep en ik neem je helemaal mee de aarde in. Transformatie wacht op je. En dan zal een lichtheid je hele wezen overstromen. Ik ben liefde.”

Amal al Sham

“Ik ben Amal. Zoon van Shamala. Zon. KRACHT is in mij aanwezig en barst uit als een vulkaan. Als je me binnen durft te laten, zal ik van binnenuit een spiraal maken en de duisternis binnenin zuiveren. Dan komt vrede en mijn liefhebbende, zoete hart zal jouw hart verzachten. Tranen zullen stromen en pijn zal voorbijgaan. Ik ben tederheid.”

Lupe Moon

“Ik ben Lupe. Lupe van het licht. Lupe Moon. Ik kom je geest binnen en ik zuiver de donkere gedachten in je hoofd. Ik voel als een enorme golf die zich tegen je kust stort. Ik adem in je en blaas het uit. Zuiveren en dan komt vrede. Stilte. Je voelt je Hogere wezen binnenin. Ik ben”

(Voor originele channelings: zie engelse tekst)

Natuurlijk leven

Mijn drie paarden leven 24/7 buiten op een weiland (behalve wanneer hun gezondheid iets anders vereist). Ze hebben toegang tot een winterpaddock en open stallen, zodat ze kunnen altijd kunnen bewegen. Ze krijgen voldoende hooi en/of gras. Ze leven samen in een kleine kudde. omdat paarden sociale wezens zijn en in hun natuurlijke habitat ook in groep leven. In de winter dragen ze geen dekens. Wanneer paarden toegang hebben tot beschutting en voldoende voedsel krijgen, hebben ze een natuurlijk vermogen om een dikke vacht aan te maken die hen warm houdt. Mijn paarden zijn nog nooit in hun leven bereden en zijn niet uitgebreid getraind volgens een bepaalde methode. Ik heb mijn paarden sinds 2010 bij me en in 2018 hebben ze me laten weten dat ze klaar waren om dit werk met en voor de heling van mensen samen met mij te doen.

🙏

Helena

Go top