Paarden als wezens

Paarden zijn intelligente en gevoelige wezens. Zoals elk levend wezen evolueren ze in bewustzijn. Ze worden vaak beschreven als prooidieren die bepaalde vaste rollen binnen hun kudde hebben, zoals de leidende merrie bijvoorbeeld. In mijn observaties en ervaring heb ik gezien dat paarden en hun interacties binnen de kudde veel complexer zijn dan deze nogal definitieve invulling van rollen. Ik heb gezien hoe rollen verschoven tussen paarden onderling en werden doorgegeven binnen een kudde afhankelijk van de situatie op dat moment. En hoewel paarden niet jagen en hun voedsel niet doden, kunnen ze erg dominant, zelfs agressief en zeer krachtig zijn in hun interacties met de wereld om hen heen.

Paarden zijn geen object, machine of spiegel zoals ze weleens gezien worden door menigeen ruiter of therapeut.

Sterker nog het voelt voor mij allesbehalve wijsheid om ze vastomlijnd te definiëren.

Zoals elk levend wezen heeft elk paard zijn eigen talenten en voelt het ene paard zich meer in zijn nopjes als leraar, speelkameraad of… Sommige paarden houden van paardrijden ter ontspanning, andere van competitie, en weer anderen voelen zich beter als ze net niet bereden worden… Het hangt allemaal af van elk specifiek paard. Als je naar je paard luistert, merk je wanneer hij/zij het meest gelukkig is, je zal zien dat dit paard dan straalt. (Kijk voor meer info hierover op de pagina: Your horse is your guide)

Voordat ik met mijn eigen drie paarden begon te werken, heb ik readings en healingsessies gedaan voor allerlei soorten paarden. Van hen en mijn eigen drie paarden heb ik alles geleerd wat ik over hen weet, en ik blijf leren.

Ik ontdekte dat hoe opener we zijn, hoe een interessantere, onvoorziene antwoorden er op ons pad verschijnen.

Daarom nodig ik je uit om je open te stellen en in het rijk van paarden te stappen ❤️

Mijn drie paarden

Mijn drie paarden hebben heel verschillende gaven die ze in deze wereld brengen. Ik kwam in de verleiding om op te schrijven wat ze allemaal voor mij betekend hebben en nog steeds betekenen en hoe ik hun sterke punten en uitdagingen ervaar, maar ik denk dat dit van invloed kan zijn op jouw ervaring en je waarneming kan beïnvloeden. Maar om je een idee te geven, ieder van hen is een verbazingwekkend, krachtig, spiritueel wezen.

Het zijn mijn leraren, mijn vrienden en mijn verwanten.

Toen we samen aan dit werk begonnen en ik deze tekst neerschreef waren zij op een punt in hun leven dat ze evenwichtig waren en sterk. Ik vond het belangrijk dat paarden voldoende in balans zijn voordat mensen met ze gaan samenwerken in therapie, coaching of healingsessies. 

Ik kwam op het idee om ze te vragen om zichzelf aan je voor te stellen door in te voelen op hun wezen en energie. Hier gaan we: 

Shamala

“Ik ben Shamala. Ik ben nieuwsgierig naar deze vraag en tevreden. Vanbinnen ben ik jong en speels. Ik ben oud en wijs en ik ga heel erg diep en ik neem je helemaal mee de aarde in. Transformatie wacht op je. En dan zal een lichtheid je hele wezen overstromen. Ik ben liefde.”

Amal al Sham

“Ik ben Amal. Zoon van Shamala. Zon. KRACHT is in mij aanwezig en barst uit als een vulkaan. Als je me binnen durft te laten, zal ik van binnenuit een spiraal maken en de duisternis binnenin zuiveren. Dan komt vrede en mijn liefhebbende, zoete hart zal jouw hart verzachten. Tranen zullen stromen en pijn zal voorbijgaan. Ik ben tederheid.”

Lupe Moon

“Ik ben Lupe. Lupe van het licht. Lupe Maan. Ik kom je geest binnen en ik zuiver de donkere gedachten in je hoofd. Ik voel als een enorme golf die zich tegen je kust stort. Ik adem in je en blaas het uit. Zuiveren en dan komt vrede. Stilte. Je voelt je Hogere wezen binnenin. Ik ben”

(Voor originele channelings: zie engelse tekst)

Ons werk samen

Ik werk met hen samen in de natuur, naast mijn paarden op de grond en in vrijheid. Zo kunnen heel expressief communiceren en wordt wat ze tonen duidelijker zichtbaar voor jou. Ze kiezen zelf op welke manier ze deelnemen aan het helende werk dat we samen doen. Ik zie dat ze soms als team samenwerken, en somsstapt het ene paard naar voren, terwijl de anderen op de achtergrond blijven.

Wij zijn als team zijn in de loop der jaren met ons helende werk sterker naar het energetische helende aspect van ons werk gegroeid, wat voor mij voelt als een nieuwe manier om met paarden samen te werken. Ik zie mijn paarden overgaan op geheel nieuwe manieren van healen. We blijven ons samen ontwikkelen, als team.

Natuurlijk leven

Mijn drie paarden leven 24/7 buiten op een weiland (behalve wanneer hun gezondheid iets anders vereist). Ze hebben toegang tot een winterpaddock en open stallen, zodat ze kunnen altijd kunnen bewegen. Ze krijgen voldoende hooi en/of gras. Ze leven samen in een kleine kudde. omdat paarden sociale wezens zijn en in hun natuurlijke habitat ook in groep leven. In de winter dragen ze geen dekens. Wanneer paarden toegang hebben tot beschutting en voldoende voedsel krijgen, hebben ze een natuurlijk vermogen om een dikke vacht aan te maken die hen warm houdt. Mijn paarden zijn nog nooit in hun leven bereden en zijn niet uitgebreid getraindvolgens een bepaalde methode. Ik heb mijn paarden sinds 2010 bij me en in 2018 hebben ze me laten weten dat ze klaar waren om dit werk met en voor de heling van mensen samen met mij te doen.

Helena

Go top