Paarden hebben geen verborgen agenda

augustus 15, 2016

Wanneer je een paard benadert en op hem of haar invoelt, is het belangrijk om een open hart en open geest te hebben. Wanneer je reeds vooraf je wonden projecteert op je paard, vertroebelt dit de communicatie. Het is dan enorm moeilijk om helder te kijken door de waas van veronderstellingen heen en haast onmogelijk om te begrijpen wat je paard ECHT wil zeggen.

Om deze projecties los te kunnen laten kan het helpen om je te realiseren dat je paard geen verborgen agenda heeft. Zij willen JOU op geen enkele manier provoceren of pijn doen. Het gaat niet om jou.

Menselijke interactie: angst of liefde

In de meeste relaties is de mens meestal gericht op zichzelf. Ieder van ons wil geliefd zijn, is bang om gekwetst te worden en kijkt door deze bril naar anderen en de wereld om hem heen. Vanuit angst. Wanneer we naar de wereld kijken vanuit angst, ervaren we wat sommige mensen het ego noemen. Nu, het ego heeft zijn voordelen, het kan werken als een motor om je te helpen groeien op zielsniveau. Het is zelfs zo dat jouw ziel jou gekozen heeft : jouw persoonlijkheid, jouw lichaam, jouw geest en jouw hart met al je talenten en tekortkomingen. Je hebt dan ook alles in jezelf aanwezig om tot volledige expressie van je ziel te komen.

Wanneer we onszelf helen, verschuiven we ons perspectief van angst en tekort naar liefde. Wat er dan gebeurt is dat we gelukkig kunnen zijn met en in onszelf. We hebben anderen niet nodig om van ons te houden. In plaats daarvan voelen we al liefde in ons hart en delen we deze liefde met anderen… We kunnen dan ook de pijn van anderen zien en die bij hen laten. We hoeven hen niet te veranderen, maar hebben begrip voor hun pad en keuzes. Indien zij dan hulp vragen kunnen wij die geven. Zo blijf je dichter bij jezelf en kan je net makkelijker verbinden met anderen van hart tot hart, en ware liefde ervaren.

Stel jezelf gerust, omdat je op het pad bent naar liefde. Het heeft geen zin om jezelf af te straffen of jezelf schuldig te voelen wanneer je je weer eens in de steek gelaten voelt… Het is liefdevol jegens jezelf om ook zacht te zijn voor die diepe wonden. Net in die zachtheid gebeurt heling.

Onze wonden komen vaak aan de oppervlakte door onze interactie met anderen. Die moeilijke momenten zijn in feite een geschenk, een kans om te zien waar je pijnpunten liggen en waar je zachtheid naartoe kan brengen. Dit is hoe wij elkaar helpen om te helen en samen voorwaarts bewegen op het pad van liefde. We bewegen ALLEMAAL voorwaarts op dit pad.

Het is ook van belang om hierin de werkelijkheid te zien. Soms is het beter om afscheid te nemen van iemand. Ook hier is het waardevol om helder te zien.

Paarden zijn liefde

Paarden hebben niet dezelfde hang naar projecties als mensen. Het zijn wezens die een onvoorwaardelijke liefde in zich dragen, omdat zij geen verlangen hebben om anderen emotioneel te kwetsen voor hun eigen (imaginaire) voordeel en zij geen liefde geven om liefde terug te krijgen. Een paard is een kuddedier en zoekt altijd naar verbinding, ook al lijkt dat soms niet zo… Zij vragen zich niet af wat denkt die mens nu van mij? Zij weerspiegelen en reageren enkel op wat er is. Een boze mens zullen zij niet als fijn ervaren, maar zij spelen geen manipulatieve emotionele spelletjes. Zij hebben een ander perspectief. Maar zij kunnen wel conclusies trekken, zien relaties tussen oorzaak en gevolg. Zij zullen dan ook reageren volgens wat zij keer op keer ervaren hebben. Daarom zal ook het verleden soms naar de oppervlakte komen. Op zulke momenten is het paard niet in het nu, en verschijnen oude lagen op de voorgrond. Indien jij dit patroon doorbreekt, een ander antwoord formuleert en dit later opnieuw bevestigd, tot het paard dit antwoord integreert, dan komt de verandering ‘als vanzelf’.

Op een ander niveau hebben paarden toegang tot een enorme wijsheid. Het moment toen ik besefte dat mijn paard Shamala mijn spirituele gids was schrokken we allebei. Dat inzicht viel me te binnen toen ik haar onnozel aansprak en plots besefte dat dit niet klopte en hoe belachelijk het was. Ineens was het helder, niet alleen voor mij maar ook voor haar. Er gebeurde op dat moment een verschuiving in onze relatie, en vanaf toen was er een poort naar wijsheid geopend… Het is ook slechts door onszelf toe te laten om iets anders te bekijken dat er poorten open gaan in de geest.

In hun fysieke aanwezigheid zijn paarden op zoek naar harmonie, net zoals onze ziel wenst voor ons. Dit is waarom paarden zo’n prachtige gidsen zijn, omdat zij veel makkelijker hun ziel in manifestatie kunnen brengen. Zij zijn duidelijk zichtbare voorbeelden van de verbinding van de ziel in het lichaam. Zij zetten onvoorwaardelijke liefde van nature neer. Als je twijfelt of je paard van je houdt, kijk dan even naar binnen: Hou je werkelijk van jezelf? Want paarden zijn liefde. Het gaat niet om jou, maar om wat je neerzet, wat je doet, wat er in de omgeving speelt etc. Het is dan ook een geschenk wanneer je paard een trap geeft, hoe bizar dit ook klinkt. Het is enkel informatie. Het is geen persoonlijke aanval. Liefde kan dan ook soms hard zijn. Onvoorwaardelijke liefde betekent liefde zonder projectie of verwachting. Het heeft niets te maken met ‘lief’ zijn. Het is liefde in zijn meest pure vorm. Liefde van de ziel.

Hoe meer je je paard ruimte geeft om zich goed te voelen (dat kan zijn door net te begrenzen), om zijn ware zelf te kunnen uitdrukken, hoe meer liefde hij in de wereld kan brengen, in jouw wereld… Ook je paard kan liefde ervaren vanuit zijn persoonlijkheid en deze zal dan makkelijker kunnen stromen. Dit gebeurt op het emotionele niveau. Dus je kan iets doen, verbeteringen aanbrengen, maar indien niet zal je paard je er niet voor veroordelen (onvoorwaardelijk). Hij zal slechts reageren en je enkel tonen hoe hij zich voelt vanbinnen : gelukkig, gekwetst, in pijn, in vreugde, in vrede… Je paard kan natuurlijk wel slechts verbinden met jou wanneer je je hart voor hem opent. Daarom is het beter om je ideeën ter zijde te houden en gewoon te voelen naar wat er is.

Een gemeen paard bestaat niet! Zij kunnen geschaad zijn en gedragingen in zich hebben vanuit het verleden of het heden die de interactie bemoeilijken. Zij kunnen extreem getraumatiseerd zijn dat het lijkt alsof ze des duivels zijn, maar ze hebben geen verborgen agenda!!

Het is aan de mens om de beste mens te zijn die hij of zij kan zijn, en om het paard (en zichzelf) ruimte te geven om zijn ware zelf te zijn. Dit is een geschenk dat wij mensen in ons dragen. Wij kunnen een verandering ten goede aanbrengen in het leven van anderen…

Helena

Ontdek de helende liefde van paarden

Go top